Ανατολική Αττική

Αττική - Προτάσεις ανάπτυξης

Αττική οδός

Η Αττική είναι ιστορική περιοχή της Ελλάδας που περικλείει την πόλη της Αθήνας και είναι μια τριγωνική χερσόνησος η οποία προεξέχει στο Αιγαίο Πέλαγος. Σήμερα αποτελεί τμήμα μίας από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Έχει έκταση 3.808 χλμ2 και καλύπτει το 2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας. Η σημασία της μεγάλη για τη χώρα μας και θα πρέπει να τεθούν υψηλοί στόχοι για την ανάπτυξή της. Η κοινωνική, οικονομική και  περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της Αττικής, ως Περιφέρεια της Ευρώπης, με μοχλούς ανάπτυξης την πολιτιστική της ταυτότητα, τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, την τεχνολογία και καινοτομία. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην ολοκληρωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής.

 Πρέπει να αξιοποιήσουμε και να βελτιώσουμε την ερευνητική υποδομή του ανθρώπινου δυναμικού, να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας. Να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και την κοινωνική περιθωριοποίηση των πληθυσμιακών ομάδων και σε γενικές γραμμές θα πρέπει να εφαρμοστούν κάποια προγράμματα δράσεων αποτελεσματικά, όπως:

  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων και διεργασιακές ή οργανωτικές καινοτομίες).
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς που συνδέονται με την κοινωνική καινοτομία, με στόχο την ένταξη στην εργασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  • Στήριξη των επιχειρήσεων (νέων ή υφιστάμενων) για την παραγωγή, προμήθεια και τη χρήση ενδοεπιχειρησιακών τεχνολογικών λύσεων.
  • Εκσυγχρονισμός του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, το οποίο είναι δυνατόν να καλύπτει όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αττικής (μετρό, αστικός & προαστιακός σιδηρόδρομος λεωφορεία και τραμ).
  • Συντήρηση, ανακαινισεις και καθαρισμοί κτιρίων αρχαιολογικής σημασίας
  • Στήριξη της Επιχειρηματικότητας: και υποστήριξη της εκκόλαψης νέων επιχειρηματικών σχημάτων.
  • Ανάπτυξη μηχανισμού προαγωγής της δικτύωσης επιχειρήσεων και διάδοσης – αξιοποίησης ιδεών με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.
  • Προώθηση και αξιοποίηση της αριστείας για την ενίσχυση της τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας και της εμπέδωσης στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών.