Ανατολική Αττική

Καταστροφή του εμπορικού ιστού

Καταστροφή εμπορίου

Τα τελευταία έτη, στον τόπο μας, είμαστε θεατές της συνεχιζόμενης καταστροφής του εμπορικού ιστού, της αποδυνάμωσης των ελεύθερων επαγγελματιών και της γενικότερης εικόνας μας. Σε αυτό συνέβαλλε και η δημιουργία των μεγάλων εμπορικών κέντρων, που εξαιτίας αυτών κλείνουν ολοένα και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις «της γειτονιάς».

Αυτός ο φαύλος κύκλος, πλήττει τους επαγγελματίες και τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων χώρων και καταστημάτων. Πλήττει την κοινωνία και τη μεγάλη μάζα ανέργων που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν.
Χρειάζεται γνώση, μεθοδικότητα και διοίκηση ικανή να υλοποιήσει ένα σταθερό πρόγραμμα ανάπτυξης.

Πρέπει οι Δήμοι, να συντάξουν και να οργανώσουν προγράμματα για την υποστήριξη της «τοπικής επιχειρηματικότητας», τα οποία να τα υλοποιήσουν άμεσα και σωστά, ώστε να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να αρχίσει σύντομα οη ανάπτυξη στον κάθε Δήμο ξεχωριστά και σε βάθος χρόνου να φανεί και το συνολικό αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών.

Πρέπει όλοι μαζί, να βάλουμε κοινούς στόχους και να στηρίξουμε τις μικρές συνοικιακές επιχειρήσεις που έχουν απομείνει. Πρέπει να φερθούμε στον τόπο μας με σεβασμό, ώστε να μας ανταποδώσει τα ανάλογα. Συνεργεία καθαρισμού, τεχνικά συνεργεία επισκευών και όλοι μαζί που υπηρετούμε τον κάθε τόπο ξεχωριστά, θα πρέπει να προσπαθήσουμε ενωμένοι για το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να προσφέρουμε.